Kirjanpito
pk-yrityksille

kuva: Ria Lehmusluoto

Tili Pia

Yrityksen kirjanpitoa ja taloushallintoa yli 25 vuotta

Ajantasainen kirjanpito on avainasemassa yrityksen toiminnan seurannassa ja suunnittelussa. Pitkän yrittäjätaustani vuoksi ymmärrän, millainen merkitys yrityksen hyvällä taloudenhoidolla on käytännössä – tahdon auttaa sinunkin yritystäsi kohti tasapainoista ja kannattavaa taloutta ammattitaitoisen kirjanpidon avulla.

 

Yrittäjäkokemukseni ja monipuolisen osaamiseni vuoksi olen mainio valinta etenkin silloin, kun haussa on tilitoimisto pienelle yritykselle tai kyseessä pienyrittäjän kirjanpito. Kirjanpitäjän hinta on monelle tärkeä tekijä taloushallinnon ammattilaisen valinnassa. Siksi minulla on käytössä kirjanpidon kiinteä hinta, joka helpottaa budjetointia ja säästää yrittäjän yllätyslaskuilta. Palveluihini ei sisälly minkäänlaisia piilokuluja.

Kirjanpito on tietojärjestelmä,
jonka tarkoitus on:
 • Kerätä tärkeää tietoa yritykselle toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten
 • Pitää erillään yrityksen sekä yrittäjän omat rahat ja varallisuus
 • Selvittää yrityksen tulos: tuotetaanko voittoa vai tappiota
 • Antaa tietoa veroilmoitusta ja verojen maksamista varten (esim. ALV)

Joustava kirjanpitäjä – kiinteä kuukausihinta

Olen joustava kirjanpitäjä, jolla on palvelulleen kiinteä kuukausihinta – asiakkaanani voit luottaa siihen, ettet saa epäselviä yllätyslaskuja kirjanpitopalveluista. Hinnoitteluni perustuu kirjanpidon tositteiden kuukausittaiseen määrään. Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös ovat kysytyimmät palveluni. Kirjanpidon hinta voidaan laskea myös tuntiveloituksena.

 

Ketterä tilitoimisto pienelle yritykselle

Olen työskennellyt pitkään eri toimialojen pk-yritysten taloushallinnon parissa, minkä vuoksi olen mainio valinta, kun etsit tilitoimistoa pienelle yritykselle. Huomioin jokaisen asiakkaan yksilöllisesti, kartoittaen ensin kirjanpidon tarpeet ja tarjoten niihin parhaiten sopivat ratkaisut. Minut tavoittaa virka-ajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Ulkoista kirjanpitosi osaavalle kirjanpitäjälle

kuva: Nina Laiho

YRITYKSEN KIRJANPITO

 • tositteiden järjestäminen

 • tiliöinti

 • tallennus

 • kausiraporttien laatiminen

Lue lisää blogista

PALKANLASKENTA

 • palkan ja sivukulujen laskenta toimitettujen tietojen mukaan

 • palkkalaskelma

 • työnantajatiedot verottajalle

 • vuosi-ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön

Lue lisää blogista

TILINPÄÄTÖS JA VEROILMOITUS

 • tilinpäätös tulosteineen

 • veroilmoitus liitteineen

 • ennakkoverojen tarkistaminen

Lue lisää blogista

Vastuullinen kirjanpitäjäsi

tilitoimiston asiantuntijavastuu

Tilitoimisto vastaa työstä, jonka se tekee asiakkaan kanssa sovitulla tavalla asiakkaan toimittamasta materiaalista. Noudatan tarkasti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tilitoimistotapaa. Hyvä tilitoimistotapa on Taloushallintoliitto ry:n jäseniään sitova ohje, joka on samalla eettinen ohjeistus tilitoimistoalalla toimiville. Vastuuvakuutuksesta vastaa on Pohjola Vakuutus.

Jääkö itselleni jotain hoidettavaa, jos ulkoistan kirjanpidon Tili-Pialle?

Teemme yhteistyön alussa toimeksiantosopimuksen, johon on selkeästi kirjattu eri osapuolten vastuut kirjanpitoprosessissa. Asiakkaana sitoudut toimittamaan minulle kirjanpidon kuitit, tositteet ja muun materiaalin oikean sisältöisenä sovittuna aikana. Tämä hyödyttää ennen kaikkea yritystäsi, sillä näin kirjanpito pidetään parhaiten ajan tasalla ja tarvittavat ilmoitukset saadaan lähetettyä määräaikaan mennessä – näin vältyt turhilta sanktiomaksuilta verottajan suunnalta.

Kuinka toimitan kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten?

Kirjanpitomateriaalien toimituksen suhteen olen hyvin joustava, eTasku on kätevä myös asiakkaiden mielestä. Materiaalit voi toimittaa myös perinteisenä paperipostina, sähköpostilla tai muulla tavoin sähköisesti.

Pienyrittäjän kirjanpito-ohjelmina minulla on käytössä Atsoft, sähköisenä vaihtoehtona ensijaisesti Fennoa. Procountorin käyttöä toivova asiakas tekee sopimuksen kirjanpito-ohjelman käytöstä suoraan Finago Procountorin kanssa. 

Varastokirjanpito, pöytäkirjat ja liiketoiminnan ratkaisut

Asiakkaan vastuulle jää tositteiden toimittamisen lisäksi mahdollinen varastokirjanpito ja sen toimittaminen minulle. Asiakas myös laatii lähtökohtaisesti tarvittavat hallinnon pöytäkirjat, ellemme sovi kirjanpitosopimuksessa toisin.

Tilitoimisto ei vastaa liiketoiminnallisista tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa asiakas. Palvelut toimitetaan kirjallisen toimeksiantosopimuksen (sopimus) ja yleisten sopimusehtojen YSETAL2018 mukaisina (YSETAL2018).

Vahva
tunnistautuminen parantaa kirjanpidon turvallisuutta

Tietoturva sekä henkilötietojen lainmukainen käsittely ovat keskeinen osa tilitoimistoni toimintaperiaatteita. Suojattavan tiedon käsittely erilaisissa järjestelmissä on määritelty ja luotu hyväksyttävävän käytön pelisäännöt. Sopimusten allekirjoittamiseen käytetään vahvaa tunnistautumista, jossa käyttäjän identiteetti varmennetaan useammalla kuin yhdellä keinolla.

Noudatan Aluehallintoviraston ohjeistusta tilitoimistoille: https://tilitoimistossa.taloushallintoliitto.fi/rahanpesu/tilitoimistoille-uusi-ohje-rahanpesun-torjuntaan

Pia Nyman – pk-yrityksiin erikoistunut neuvova kirjanpitäjä

Olen pitkän linjan tilitoimistoyrittäjä, jonka toiminnan keskiössä on ollut pienyrittäjän kirjanpito ja taloushallinnon apu jo vuodesta 2005. Pitkä kokemus eri toimialojen yritysten kirjanpitäjänä on tuonut mukanaan vahvan monialaosaamisen. Joustava tapani toimia ja tavoitettavuus toimistoaikojen ulkopuolella helpottavat pienyrittäjän talousasioiden hoitamista.

Kirjanpito yrityksille ympäri Suomen

Tilitoimistoni postiosoitteessa lukee Uusimaa, mutta sähköisten työkalujen avulla palvelen asiakkaitani valtakunnallisesti. Kouluttaudun säännöllisesti ja monialaisesti, jotta voin auttaa yrittäjiä aina vain monipuolisemmin talousasioiden ympärillä. Kirjanpidon lisäksi tahdon auttaa pienyrittäjiä ymmärtämään aidosti yrityksen taloutta, valjastamaan sen avaimeksi menestykseen sekä nauttimaan jokapäiväisestä työstään.

Olen suorittanut yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon vuonna 2016, ja toimin Suomen Yrittäjien mentorina. Vapaa-aikani kuluu hevosten, koirien ja kasvisten viljelyn parissa. Pidän myös lukemisesta, kirjoittamisesta ja akvarellimaalauksesta. Pienellä maatilalla on aina mielekästä tekemistä!

Haluatko ulkoistaa kirjanpidon tai onko haussa tilitoimisto pienelle yritykselle?
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Täytä tarjouspyyntölomake tai lähetä minulle sähköpostia: pianyman@tili-pia.fi Kerro hieman yrityksestänne ja taloushallinnon tarpeistanne, niin palaan sinulle tarjouksen kanssa. Puhelimitse voin kertoa suuntaa antavan tarjouksen heti.