Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Tilitoimisto Pia Nyman arvostaa asiakkaidensa henkilötietoja ja suojelee asiakkaiden yksityisyyttä.
Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja tiedotamme siitä asiakkaillemme.

Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.

Laadittu 17.5.2018

Asiakas-ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Pia Nyman

Bastuholmintie 58 10250 Fagervik

pianyman@tili-pia.fi

0400-908593

 

Rekisteriasioissa yhteyshenkilö

Pia Nyman

pianyman@tili-pia.fi

0400-908593

 

Rekisterin nimi

Tilitoimisto Pia Nyman asiakastietorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tilitoimisto Pia Nyman käyttötarkoitusten kanssa.
 

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisteripitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde, tai henkilö kuuluu rekisteripitäjän sidosryhmiin.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Asema organisaatiossa
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yrityksen yhteystiedot (postiosoite, käyntiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Yrityksen laskutustiedot ja maksuehtotieto
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot
 • Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot.
 • Yrityksen liikevaihtoluokka tai muita yrityksen toimintaa tai palvelusisältöä kuvaavia luokittelutietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakasyritykseltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Tilitoimisto Pia Nymanin tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin suojauksen periaatteita

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita.
 

Tietojen tarkastus, päivityspyyntö ja henkilötietojen poistopyyntö tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies) sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Evästeiden avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä ja esimerkiksi millä selaimilla verkkosivustoamme käytetään. Käytän sivustollnani kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksissa. Osa sivustomme sisällöstä on kuitenkin sellaista, että se ei toimi tarkoitetulla tavalla ilman evästeitä.

Verkkosivullamme olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten Facebook, Google Analytics tai YouTube -videot voivat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen liittyvää tietoa, mikä on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella. Voit kytkeä tällaiset kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista sen ohjeiden mukaisesti.

Verkkosivuillamme saattaa olla myös painikkeita, joiden avulla voit jakaa sisältöä muun muassa sosiaaliseen mediaan. Näitä käytettäessä ulkopuolinen palveluntarjoaja voi asettaa päätelaitteellesi evästeen, joka ei ole hallinnassamme. Tällaisten evästeiden käytöstä saat lisätietoa kolmansien osapuolten verkkosivuilta.

Lisätietoa evästeistä on mm. Viestintäviraston verkkosivulla.