Usein kysytyt kysymykset

YLEISTÄ KIRJANPIDOSTA

Mitä yrityksen kirjanpitoon kuuluu?

Kirjanpidon palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Toiset haluavat ulkoistaa koko kirjanpidon kuukausikirjanpidosta veroilmoituksiin ja tilinpäätökseen. Toiset taas tekevät osan kirjanpidosta itse, mutta kaipaavat apua erilaisten ilmoitusten tekoon. Autan sinua joustavasti kaikilla kirjanpidon osa-alueilla tarpeidesi mukaan.

Paljonko yrityksen kirjanpito maksaa?

Yrityksen kirjanpidon hinnoitteluperusteita on monia, mikä tekee hintojen vertailun vaikeaksi. Itse käytän kiinteää kuukausihinnoittelua, joka pohjautuu kirjanpidon tositteiden kuukausittaiseen määrään. Näin asiakkaani ei tarvitse pelätä piilokuluja tai kirjanpidon yllätyslaskuja, mikä helpottaa budjetointia. Katso kiinteä hinnasto tästä: linkki hinnastoon

Mitä tarkoittaa yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito?

Yritysten ja yhteisöjen on pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa. Jokaisesta liiketapahtumasta kirjataan sekä rahan lähde että rahan käyttö eli kirjauksia tulee vähintään kahdelle tilille.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi) voi pitää ns. yhdenkertaista kirjanpitoa, jossa tapahtumat kirjataan yhdelle tilille. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tilikausi on aina kalenterivuosi.

Mitä tarkoittaa yrityksen tilikausi ja miten se määritellään?

Tilikausi on kalenterivuosi niillä kirjanpitovelvollisilla, jotka pitävä yhdenkertaista kirjanpitoa. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Tilikauden pituus voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kk, kun tilikautta muutetaan, toiminta aloitetaan tai lopetetaan tai kun tilinpäätösajankohtaa vaihdetaan. Tilikausi ei missään tilanteessa saa ylittää 18 kuukautta.

Tilikaudella on vahva yhteys verotukseen, joka toimitetaan verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi.

Miksi kirjanpito kannattaa ulkoistaa?

Kirjanpitoon liittyy paljon säädöksiä ja lakeja, joista ajan tasalla pysyminen on kirjanpidon oikeellisuuden vuoksi olennaista. Kirjanpitoa työkseen tekevä henkilö tuntee verotuksen ja muiden viranomaisten lait sekä varmistaa, että kirjanpito tehdään lain mukaisella tavalla oikein. Näin sinulla ei mene turhaan aikaa asioiden selvittelemiseen tai kirjanpidon korjaamiseen jälkikäteen. Aika on yrittäjälle yksi tärkeimmistä resursseista – ulkoistamalla kirjanpidon saat lisää aikaa olennaiseen.

Voiko yrityksen kirjanpidon tehdä itse?

Pienen yrityksen kirjanpidon voi tehdä itse, mikäli on tarkka numeroiden kanssa ja ymmärtää kirjanpidon perusteet. Suosittelen kuitenkin aina hoitamaan vähintään veroilmoitukset, tilinpäätökset ja muut isommat kirjanpidon osa-alueet ammattilaisen avulla. Säästö kirjanpitokuluissa voi kostautua esimerkiksi väärin täytetyn veroilmoituksen sanktiossa. Kirjanpidon ulkoistaminen vapauttaa myös energiasi ja aikasi oman työn tekemiseen.

Pitääkö minun tehdä jotain itse, jos ulkoistan kirjanpidon?

Teemme yhteistyön alussa toimeksiantosopimuksen, johon on selkeästi kirjattu eri osapuolten vastuut kirjanpitoprosessissa. Asiakkaana sitoudut toimittamaan minulle kirjanpidon tiliotteet, kuitit, tositteet ja muun materiaalin oikean sisältöisenä sovittuna aikana.

Asiakkaan vastuulle jää tositteiden toimittamisen lisäksi mahdollinen varastokirjanpito ja sen toimittaminen minulle. Asiakas myös laatii lähtökohtaisesti tarvittavat hallinnon pöytäkirjat, ellemme sovi kirjanpitosopimuksessa toisin.

Tilitoimisto ei vastaa liiketoiminnallisista tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa asiakas. Palvelut toimitetaan kirjallisen toimeksiantosopimuksen ja yleisten sopimusehtojen YSETAL2018 mukaisina (YSETAL2018).

Kuinka toimitan kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten?

Kirjanpitomateriaalien toimituksen suhteen olen hyvin joustava, mutta moni pitää kätevänä eTaskua . Materiaalit voi toimittaa myös perinteisenä paperipostina, sähköpostilla pdf-tiedostona tai jaettuun pilvikansioon. Varmistathan, että kaikki tieto on selkeästi näkyvissä tositteesta.

Mitä kirjanpito-ohjelmia Tili-Pia käyttää?

Kirjanpito-ohjelmina minulla on käytössä Atsoft, sähköisenä vaihtoehtona ensijaisesti Fennoa https://www.fennoa.com/ sekä Finago Procountor. Olen käyttänyt monipuolisesti myös muita kirjanpito-ohjelmistoja, joten kysy rohkeasti mahdollisuuksista, mikäli teillä on jokin toinen ohjelmisto tällä hetkellä käytössä.

Millainen on hyvä kirjanpitäjä?

Kirjanpitäjä on yrityksen talouden tärkein kumppani, joten luottamus eri osapuolten välillä on avainasemassa. Hyvä kirjanpitäjä hoitaa työnsä tarkasti ja ajan tasaiset säädökset huomioiden. Hyvältä kirjanpitäjältä uskaltaa kysyä kaikenlaisia kysymyksiä, ja hän auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti yrityksen talouden osa-alueita.

On hyvä, jos kirjanpitäjä ymmärtää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskenttää monipuolisesti, sillä silloin yrityksen taloutta voidaan suunnitella yhdessä kannattavalle pohjalle. Myös tuntemus eri toimialoista on eduksi, sillä monella alalla on alakohtaisia säädöksiä, jotka tulee huomioida yrityksen talousasioissa.

Lue lisää blogista.

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Miksi sähköinen kirjanpito kannattaa?

Sähköisessä taloushallinnossa tapahtumat kirjataan päivittäin, eikä vain kerran kuukaudessa tai peräti harvemmin. Näet heti, mistä rahaa on tullut tai tulossa ja milloin sekä mihin rahaa on mennyt. Kaikki yrityksen taloushallintoon liittyvät asiakirjat, pöytäkirjat, sopimukset ja tilinpäätökset säilytetään turvallisesti ja ne ovat käytettävissä milloin tahansa.

Kuinka Fennoan taloushallinto-ohjelmisto toimii?

Fennoan taloushallinto-ohjelmalla myyntilaskujen luonti ja lähetys onnistuu joko verkossa nappia painamalla tai ajastetusti. Voit lähettää laskut verkkolaskuna, PDF-tiedostona tai postitse paperilla. Järjestelmällä hoidat niin automaattiset toistuvaislaskut, ajastetut laskut, muistutukset, perinnän kuin factoring- rahoituksenkin.

Fennoa on kytketty yrityksesi pankkitiliin, joten asiakkaiden maksut kohdentuvat viitenumeron avulla heti oikeaan myyntilaskuun. Tiedät koko ajan, paljonko yrityksellä on myyntisaamisia.

Kaikki ostolaskut tulevat suoraan Fennoaan sekä kuvana että tunnistettuina tietoina. Näet tiedot yhdellä silmäyksellä, hyväksyt laskun ja laitat maksuun eräpäivänä yhdellä klikkauksella. Halutessasi hyväksytyt laskut maksetaan automaattisesti eräpäivänä. Olet selvillä ostovelkojen määrästä ja eräpäivistä.

Fennoa-mobiilin kautta voit kuvata ja lähettää luottokortti- ja muista ostokuitteja Fennoaan sekä hyväksyä ostolaskuja. Mikään ei ole enää kateissa, ja kuitit löytyvät myös helposti. Kun teet matkalaskut ja kilometrikorvaukset Fennoassa, siirtyvät päivärahat Tulorekisteriin nappia painamalla.

Miksi sähköinen kirjanpito on kalliimpi?

Sähköisen kirjanpidon veloitukseeni sisältyvät Fennoa-ohjelmiston käytön kuukausimaksu sekä myynti- ja ostolaskujen sekä muiden tositteiden luonti-, arkistointi- ja lähetysmaksut. Nämä veloitukset ovat yleensä pienemmät kuin erillisen laskutusohjelman kuukausimaksu ja mahdolliset postikulut. Kirjanpidon osuus on siis pienempi kuin perinteisessä paperisessa vaihtoehdossa.

Huomioithan, että pankki veloittaa palvelumaksun lisäksi pankkiyhdestä (WS-kanava) sekä aineiston käsittelymaksut. Verkkolaskuosoitteen avaamisesta veloitetaan erikseen.

SOPIMUKSET, YRITYKSEN PERUSTAMINEN & TALOUDEN HALLINTA

Mitä yrityksen sopimuksissa on hyvä huomioida?

Yrityksen sopimuksissa kannattaa olla erityisen tarkkana ja varmistaa aina kahteen kertaan, mihin sitoutuu. Olen koonnut yrittäjille oppaan, josta löytyy tärkeää tietoa yritysten sopimuksiin liittyen: Pieni sopimusopas

Haluaisin perustaa oman yrityksen – kuinka toimin?

Voit tehdä yrityksen perustamisilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: https://www.prh.fi/fi/index.html

Lisäksi tarvitset yrityksellesi oman pankkitilin sekä toimialasta riippuen puitteet ja välineet työn toteuttamiseen. Suosittelen ottamaan kirjanpitäjän mukaan jo yrityksen alusta saakka. Aloittavan yrittäjän tositemäärät ovat usein pieniä, jolloin myös kirjanpidon kustannukset pysyvät matalina. Autan mielelläni, mikäli kaipaa kokeneen yrittäjän sparrausta oman yrityksesi perustamiseen!

Olen kiinnostunut yritykseni kasvusta – kuinka toimin?

Ota yhteyttä, niin sovitaan aika, jolloin käymme läpi yrityksesi tilanteen. Voimme sen jälkeen pallotella erilaisia kasvumahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä tehdä suunnitelman niiden toteuttamiseen. Tutustu myös blogissani kasvuun liittyviin kirjoituksiin:

Linkit kasvublogeihin

Mitä tietoja yrityksen välisessä laskussa pitää olla?

Kirjanpitoon tarvitaan tosite kaikista yrityksen tekemistä myyntitapahtumista. Lasku antaa tietoja siitä, miten myyjä käsittelee arvonlisäveroa, toimii ostajan vähennysoikeuden todisteena ja mahdollistaa verovalvonnan. Arvonlisäverolakiin on kirjattu, mitä laskumerkintöjä laskulta pitää löytyä.

Pakolliset laskumerkinnät löytyvät täältä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48090/laskutusvaatimukset-arvonlis%C3%A4verotuksessa/#6.1-pakolliset-laskumerkinn%C3%A4t

Kevennettyjä laskumerkintöjä voidaan käyttää tietyissä tilanteissa, katso ohjeet täältä

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48090/laskutusvaatimukset-arvonlis%C3%A4verotuksessa/#6.2-kevennetyt-laskumerkint%C3%A4vaatimukset

Milloin tarvitaan tilintarkastajan palveluita?

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista kolmesta ehdosta

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,
  2. liikevaihto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa yli 3 henkilöä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos edellä mainitut rajat ylittyvät.

Yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä saattaa olla määräyksiä tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta, joita tällaisessa tilanteessa on tällöin noudatettava, vaikka edellä mainitut rajat eivät ylittyisikään. Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin, esimerkiksi osakeyhtiössä omistajia edustava yhtiökokous. Tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja HT tai KHT.

Kiinnostaako tilitoimiston kiinteä hinta ja
edullinen kirjanpitäjä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Täytä tarjouspyyntölomake tai lähetä minulle sähköpostia: pianyman@tili-pia.fi
Kerro hieman yrityksestänne ja taloushallinnon tarpeistanne, niin palaan sinulle tarjouksen kanssa.
Puhelimitse voin kertoa suuntaa antavan tarjouksen heti.