Veroneuvonta

Veroasiat tulevat eteen jokaisessa yrityksessä vähintään vuositasolla, mutta suurimmalla osalla verottaja kulkee mukana arjessa pitkin vuotta. Säännöllisiä arjen veroasioita yrityksissä ovat mm. arvonlisäverot, palkkojen ennakonpidätykset, ennakkoverot sekä vuosittaiset veroilmoitukset. Yksittäisiä verotukseen liittyviä isompia kokonaisuuksia ovat puolestaan esimerkiksi yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset, vastineet ja oikaisupyynnöt sekä verotarkastukset.

Veroneuvonta tehostaa yrityksen taloutta ja auttaa välttämään turhat maksut

Tämän artikkelin asiasisältöä ei päivitetä säännöllisesti, eikä kirjoittaja vastaa mahdollisista laki- ja/tai asetusmuutoksista. Tarkista uusimmat tiedot suoraan viranomaisilta.

Veroasioissa on erityisen tärkeää, että raportit ja ilmoitukset laaditaan lain vaatimalla tavalla. Näin vältytään myöhemmin aikaa ja rahaa vievältä selvitystyöltä sekä mahdollisilta sanktiomaksuilta. Verolainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi verokysymyksissä kannattaa kääntyä yrityksen taloushallinnon ammattilaisen puoleen.

Kirkasta verovelvoitteet vähintään muutostilanteessa

Mikäli olet aivan yrittäjäurasi alussa, vaihtanut hiljattain yhtiömuotoa tai muutoin uudessa tilanteessa, on syytä istua alas ja käydä läpi, mitä verovelvoitteita yrityksen toimintaan liittyy. Yrityksen verotus muodostuu mm. lähdeverosta, arvonlisäverosta, ennakkoveroista, kiinteistöverosta sekä työntekijöiden verotukseen liittyvistä asioista.

Yrityksen verovelvoitteet puolestaan eroavat mm. yhtiömuodon, liikevaihdon ja toiminta-alan osalta. Erojen lisäksi lainsäädäntö ja säädökset muuttuvat ajoittain, minkä vuoksi omat tiedot ja taidot on hyvä päivittää ammattilaisen kanssa ajan tasalle, vaikka veroasiat haluaisikin hoitaa itse. Veroneuvonta on mainio tapa käydä läpi juuri itseä mietityttävät verokysymykset ytimekkäästi, mutta riittävän kattavasti.

Verovelvoitteiden lisäksi on tärkeää kirkastaa vuosikalenterin kokonaiskuva siitä, milloin mikäkin veroilmoitus on viimeistään lähetettävä ja milloin verot maksettava. Hyvä kirjanpitäjä hoitaa nämä puolestasi oikein täytettynä ja ajallaan. Kirjanpitäjää valitessa etuna on taloushallinnon ammattilaisen kokemus erilaisista ja eri kokoisista yrityksistä ja toimialoista sekä käytännön ymmärrys yrittäjän arjesta. Taitava kirjanpitäjä auttaa välttämään yleisimmät sudenkuopat, jolloin yrittäjä voi keskittyä rauhassa omaan työhönsä.

Arvonlisäverotus on luultua moninaisempi kokonaisuus

Suurin osa yrittäjistä tietää, että mikäli liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euroa, on yrityksen rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Yrityksen ala vaikuttaa arvonlisäverokantaan eli siihen, montako prosenttia arvonlisäveroa yritys tilittää verottajalle. Arvonlisäverokannan lisäksi tulee huomioida mm. kansainväliseen myyntiin tai ostoihin sekä alv-vähennyksiin liittyvät asiat.

Veroneuvonta on hyödyksi myös tilanteissa, joissa toimitaan alalla, johon liittyy erityissäädöksiä verotuksen osalta. Tällaisia ovat arvonlisäverotuksen kannalta esimerkiksi kiinteistö- ja rakennusala. Myös käänteisen verovelvollisuuden soveltaminen, poikkeuslupahakemukset sekä oikaisut ja vastineet on syytä käydä ammattilaisen kanssa läpi.

Yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella hyvissä ajoin

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset ovat verotuksellisesti moninaisia prosesseja, joiden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja tehdä huolella. Veroneuvontaa onkin syytä hyödyntää tilanteissa, joissa pohditaan yrityksen omistusjärjestelyiden muutoksia, kuten sukupolvenvaihdosta, uusien osakkaiden sitouttamista yhtiöön tai koko yrityksen liiketoiminnan myymistä uudelle yrittäjälle.

Ennen yrityskauppaa on esimerkiksi selvitettävä, kohdistuuko liiketoimintaan veroriskejä tai -hyötyjä, jotka voivat olla olennaisia kauppahintaa määriteltäessä. Veroneuvojan kanssa voidaan pohtia yhdessä myös arjen toimintaan liittyviä verotuksellisia asioita, joilla voidaan vaikuttaa mm. yrityksen kannattavampaan kasvuun. Perheyrityksissä ja sukupolvenvaihdoksissa muutokseen voi liittyä yrityksen verotuksen lisäksi myös perintöverotukseen liittyviä asioita.

Veroasioissa ei kannata lähteä sooloilemaan

Yritykselle voi tulla toimintansa aikana eteen Verohallinnon määräämä verotarkastus, joka voi sanana kuulostaa hieman pelottavalta. Veroneuvontaa voidaan hyödyntää tarkastusprosessiin valmistautumisessa, vastineiden laatimisessa sekä tarkastuksen aikaisessa neuvonnassa. Valmistautuminen tarkastusprosessiin kannattaa aloittaa heti, sillä näin saadaan verottajalle tämän haluamat tiedot mahdollisimman nopeasti ja täsmällisesti.

Veroasioiden kanssa ei kannata lähteä leikkimään, sillä mikäli verottajan vaatimat ilmoitukset on täytetty väärin tai ne toimitetaan myöhässä, seuraa poikkeuksetta sanktiomaksu, minkä lisäksi virheiden selvittelytyö voi viedä aikaa ja koitua kalliiksi. Veroneuvonnan avulla yrityksen veroasiat voidaan hoitaa suunnitelmallisesti ja ennakoivasti niin, että yrityksen talous saa niistä parhaan hyödyn irti.

Pienyrittäjillä yrityksen talous ja oma talous kulkevat usein käsi kädessä, jolloin veroneuvontaa voidaan soveltaa myös yrittäjän oman talouden ja verotuksen suunnitteluun. Veroneuvonnassa voidaan käydä läpi esimerkiksi henkilökohtaisen veroilmoituksen täyttämistä tai sijoittajan verosuunnittelua.

Lue lisää verosuunnittelusta: https://www.avaimet-menestykseen.fi/verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Liittyvät kirjoitukset

Klikkaa tästä

Saat ajankohtaisen, lyhyen tietoiskun tärkeistä taloushallinnon asioista.